Cuốn sách Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Trung Cấp là một tác phẩm xuất sắc, một tác phẩm để đời. Cuốn sách Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Trung Cấp mang lại nhiều kiến thức và giá trị thực tế cho cuộc sống. Thư viện sách PDF – Ebook đọc online xin chia sẽ nội dung sách Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Trung Cấp phiên bản PDF – Ebook đọc online để đọc giả có thể tải và xem online. Hướng dẫn tải Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Trung Cấp PDF – Ebook đọc online phí dưới.

[wpb-random-posts-5000]

Tải Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Trung Cấp PDF – Ebook đọc online

Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe - Nói Tiếng Anh - Trình Độ Trung Cấp

[download_link]

Review Nội Dung Cuốn Sách Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Trung Cấp

Thông tin chi tiết

✅Mã Sản Phẩm ✅5072890513
✅Tên nhà cung cấp ✅Nhân Văn
✅Tác giả ✅ThS. Hoàng Nguyên
✅NXB ✅Đại Học Sư Phạm TP.HCM
✅Kích thước ✅16 x 24
✅Số trang ✅232
✅Hình thức ✅Bìa Mềm

Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Trung Cấp

Học tiếng Anh, Nghe – Nói là hai kỹ năng khó. Cuốn sách Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Trung Cấp tổng hợp những bài học và luyện tập giúp các bạn cải thiện hai kỹ năng này.

Cuốn sách sẽ giúp các luyện Nghe – Nói về những vấn đề lớn hơn chẳng hạn các cuộc hội thảo về những vấn đề như: con người, văn hóa, và tư tưởng, v.v…Bên cạnh việc rèn luyện hai kỹ năng Nghe và Nói, cuốn sách này còn giúp các bạn có thêm những nhận biết thú vị khác.

Cấu trúc cuốn sách Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Trung Cấp bao gồm 9 nội dung:

1 – The whole world is your classroom – Cả thế giới là lớp học của bạn

2 – Change and choice – Thay đổi và lựa chọn

3 – This is who i am – Đây là chính tôi

4 – Health – Getting the most out of life – Sức khỏe: nhận được nhiều nhất từ cuộc sống

5 – When cultures meet – Khi những nền văn hóa giao thoa

6 – What do you mean? Thought and Communication – Bạn muốn nói gì? Tư tưởng và giao tiếp

7 – Tell me what i want: Advertising…And Shopping – Nói với tôi những gì bạn muốn: Quảng cáo…Mua sắm

8 – What’s in the news? – Có những tin tức gì?

9 – Planethood – Planethood.

Thông Tin Cuốn Sách Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Trung Cấp

Tải Sách Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Trung Cấp  PDF – Ebook đọc online
Đọc Sách Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Trung Cấp Online
Review Sách Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Trung Cấp
Giá Sách Giáo Trình Luyện Kỹ Năng Nghe – Nói Tiếng Anh – Trình Độ Trung Cấp

TOP Sách hay tháng [thoigian]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *