Cuốn sách Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Bán & Mua Hàng là một tác phẩm xuất sắc, một tác phẩm để đời. Cuốn sách Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Bán & Mua Hàng mang lại nhiều kiến thức và giá trị thực tế cho cuộc sống. Thư viện sách PDF – Ebook đọc online xin chia sẽ nội dung sách Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Bán & Mua Hàng phiên bản PDF – Ebook đọc online để đọc giả có thể tải và xem online. Hướng dẫn tải Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Bán & Mua Hàng PDF – Ebook đọc online phí dưới.

[wpb-random-posts-5000]

Tải Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Bán & Mua Hàng PDF – Ebook đọc online

Tiếng Anh Chuyên Đề - Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Bán & Mua Hàng

[download_link]

Review Nội Dung Cuốn Sách Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Bán & Mua Hàng

Thông tin chi tiết

✅Mã Sản Phẩm ✅5072892241
✅Tên nhà cung cấp ✅Nhân Văn
✅Tác giả ✅ThS. Hoàng Nguyên
✅NXB ✅Đại Học Sư Phạm TP.HCM
✅Năm XB ✅2015
✅Trọng lượng(gr) ✅200
✅Kích thước ✅16 x 24
✅Số trang ✅149
✅Hình thức ✅Bìa Mềm

Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Bán & Mua Hàng

Bố cục sách gồm 6 bài học, đưa ra các tình huống thực tế cho bán hàng và mua hàng. Bài đầu tiên cung cấp một tổng quan về các hoạt động cốt lõi trong môi trường mua bán. Mỗi bài sau đó tập trung vào các chủ đề cụ thể, bao gồm tiếp cận một khách hàng mới hoặc lựa chọn các nhà cug cấp tiềm năng, hình thành và phát triển các đề xuất, chuẩn bị và thực hiện các cuộc đàm phán, giữ lại đơn đặt hàng và giao hàng, và xử lý hoặc khiếu nại.

Mỗi bài bắt đầu với Starter để giới thiệu chủ đề. Tiếp theo là các cuộc đối thoại, bài đọc và các tài liệu xác thực cũng như nhiều dạng bài tập được biên soạn để hỗ trợ việc học từ vựng và cụm từ quan trọng trong các tìn huống theo ngữ cảnh. Các bài kết thúc bằng hoạt động Output , trong đó bao gồm việc đọc bài để mở rộng chủ đề bài học hoặc cung cấp lời khuyên hữu ích hơn nữa và cũng cung cấp cơ hội để thảo luận. Khi đã hoàn thành tất cả các bài, bạn có thể Test yourself – Tự kiểm tra mình! bằng ô chữ ở cuối sách.

Sách có kèm theo Answer Key để bạn có thể kiểm tra câu trả lời của bạn một cách độc lập và Partner Files cho phép bạn thực hành từ vựng và ngôn ngữ của bài trong các tình huống thực tế.

Link Tải File Nghe

Thông Tin Cuốn Sách Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Bán & Mua Hàng

Tải Sách Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Bán & Mua Hàng  PDF – Ebook đọc online
Đọc Sách Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Bán & Mua Hàng Online
Review Sách Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Bán & Mua Hàng
Giá Sách Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Bán & Mua Hàng

TOP Sách hay tháng [thoigian]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *